Nasze zasady

 • umanitaryzm
 • bezstronność
 • neutralność
 • niezależność
 • dobrowolność
 • jedność
 • powszechność

Najważniejsze działania

 • upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
 • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granica
 • opieka i pomoc socjalna
 • promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne z międzynarodowymi standardami
 • działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży
 • wolontariat.

Bieżące Akcje


 • Moto Serce

  Dnia 23 maja 2015 roku miasto Jaworzno będzie organizatorem VII Ogólnopolskiej Imprezy pn. „Motoserce”.


XXIII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie był organizatorem etapu rejonowego XXIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych.