Nasze zasady

 • umanitaryzm
 • bezstronność
 • neutralność
 • niezależność
 • dobrowolność
 • jedność
 • powszechność

Najważniejsze działania

 • upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
 • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granica
 • opieka i pomoc socjalna
 • promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne z międzynarodowymi standardami
 • działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży
 • wolontariat.

Bieżące Akcje

[raw] [/raw]
Witamy po dłuższej nieobecności!

Witamy po długiej nieobecności, dodajemy dzisiaj post powitalny po długim czasie zawieszenia naszej strony ze wspomnieniem naszej drogiej szefowej Śp. Anny Grelowskiej. Osoby z ogromnym sercem dla każdego, wielkim poczuciem humoru, która roztaczała wokół siebie aurę dobroci i ciepła. Była iskrą nadziei i drogowskazem dla wielu pokazując, że można żyć w służbie, dobroci i miłości dla drugiego człowieka. Dziękujemy Pani Aniu za wszystko, na zawsze Pani będzie w naszych sercach. Działamy dalej!